Qui Som?

  • Carta de Presentación en Castellano: 

            Carta Presentación Club 2CV Girona - Castellano PDF

  • Carta de Presentació en Català:

Ja fa temps que un grup d'amics amants dels citroën 2CV i derivats, que acostumem a participar en moltes trobades i concentracions d'arreu d'Europa, teníem ganes de crear un Club del 2CV i derivats de les comarques Gironines. Es Així com finalment al Maig del 2011 neix aquest club.

  El Club del 2CV i derivats de Girona, tal i com recullen els seus estatuts (que son públics per tots aquells que els vulguin consultar) neix amb la finalitat de:
  • Fomentar la relació entre els propietaris i simpatitzants del 2CV i la relació amb altres clubs.
  • Donar a conèixer el patrimoni cultural, històric i gastronòmic de les comarques Gironines.
  • Crear un cens de 2CV i derivats a la província de Girona.
  • Ser un nucli d'ajuda i consulta per aconseguir recanvis i solucionar problemes mecànics.
  Per tal d'assolir tots aquest objectius el Club del 2CV i derivats de Girona pretén realitzar les següents activitats:
  • Organitzar trobades i concentracions.
  • Mantenir relacions amb altres clubs.
  • Mantenir relacions amb organismes oficials, entitats públiques i privades.
  • Fomentar espais a internet per relacionar-nos.